HAMMELBANEN 1

Se flere billeder fra banen på Torvegade siden

Hjørnet af Thorvaldsensgade og Carl Blochs Gade, da Hammelbanen endnu kørte i 1956.
Og nedenfor hvordan der ser ud i dag på samme sted. Indsendt af Bill Holmgaard

 

Hammel Banen 1952 - Trappenedgang til tunnel under banen til Præstemarken - Indsendt af Kirsten Rasmussen

Skovtur med Hammel Banen - Indsendt af Oscar Klem

Mod Øst endtye Hammelbanens rangerområde i et endespor. Nu ligger det gamle fjernvarmeværk der - Indsendt af Oscar Klem
Luftfoto af Hammel taget fra tysk fly under 2. verdenskrig. Bemærk Hammelbanen og stationen.


Hammel Station - 1902

Hammel Station (25-04-1902) Det første tog, der sendes afsted fra Hammel Station.
Togfører Christian Vejling står forrest.
Sporup station (Ca. 1905)
Hammel Station (Ca. 1905)


Stationen Carl Blocksgade i Århus (1907)
Hammel ststion (Ca. 1910) Hvorfor så mange biler? Et dagligt syn var det ikke.
Terori 1: Strækningen Hammel-Thorsø indvies 12/7-1914.
Terori 2: Gæster til Frijsenborg.
Terori 3: Gullashbaroner rekvirerede taxaer når de transpoteredes til markedspladsen 200 m. fra stationen.
Alle vogne er formentlig fra Århus.
Hammel station (Ca. 1910)
Ved anlæggelsen af banestrækningen Hammel-Thorsø i 1912 skubbede arbejderne skinnerne foran sig,
her udfor Sallvej nr. 1.


Fra Aviserne:
Torsdag 13/4-1905: Uheld på Hammelbanen. På Hammel banen skete i går et mindre uheld.
Under Rangeringen paa Harlev station løb en vogn af skinnerne og stillede sig på tværs af sporet.
Den del af toget der var foran kørte videre til Hammel og en hjælpemaskine rekvireres fra Århus.
Inden næste tog passerede var sporet ryddet.
31/7-1905: Jernbaneuheld. Igår formiddags Kl. 8.30 da et lokomotiv skulle rangeres ind i
remisen på Hammel banegård nægtede bremsen at virke og lokomotivet løb med betydelig
kraft mod remisens bagvæg. Muren trykkedes fuldstændig ind i personalets soveværelse.
Mest medtaget blev lokomotivet idet stempelstængerne knækkede, og der skete også
anden skade på det. Der blev straks rekvireret et nyt lokomotiv fra Århus, men formiddags-
toget forsinkedes en time ved uheldet. Det beskadigede lokomotiv blev slæbt til Århus af
eftermiddagstoget.

Jernbanebørster 1912.

Hvor i landet "Jernbanebørsterne" end virkede har sceneriet været omtrent det samme under arbejdet
som når der blev holdt et velfortjent hvil. At øldunken er en selvfølgelighed behøver langt fra at betyde,
at der blev drukket mere af jernbanebyggerne end af andre. Tolv timers slid og dårlige sociale forhold
gjorde øl og brændevin til de hårdt arbejdende mænds ledsagere på arbejdspladsen.

Hammel - Thorsø strækningen anlægges i 1913

Thorsø station ved indvielsen 12/7-1914
Hammel station (Ca. 1915)
Skovvognen (Ca. 1920)
Skovvognen (Ca. 1920)
Statsbanerne, Århus. Kontorpersonalets udflugt til Hammel og Frijsenborg 15/6-1921
Statsbanerne, Århus. Kontorpersonalets udflugt til Hammel og Frijsenborg 15/6-1921

Statsbanerne, Århus. Kontorpersonalets udflugt til Hammel og Frijsenborg 15/6-1921

Vintersminde trinbræt (Ca. 1925)
Personvogn med dieselmotor (Ca. 1930)